Czym jest DDIC ​?

Każdy kto zaczyna swoją przygodę z programowaniem w ABAPie musi poznać DDIC, czym jest i jak się do niego dostać ? Już spieszę z odpowiedzią.

Data DICtionary, jest nimczym innym jak zbiorem elementów które są powiązane z danymi. Raz zdefiniowany obiekt DDIC może być użyty wielokrotnie. Do obsługi obiektów używa się transakcji se11 lub można tworzyć je bezpośrednio spod eclipse. Najczęściej używane elementy to:

  • tabela – nadrzędny element spośród wszystkich obiektów DDICowych, przechowywane są w nim dane, tabela utworzona w se16 jest odwzorowywana po stronie bazy danych,
  • struktura – najprościej można je sobie wyobrazić jako jedną linię danych z tabeli. Struktury są potrzebne programistą np. w pętlach, gdzie przechodzimy po każdej lini z tabeli,
  • data element – obiekt będący rozszerzeniem domeny o etykietę, która jest wykorzystywana później do poprawnego wyświetlania pola np. w ALV grid:
  • domena – obiekt bazujący na typie danych (np. string, int, itp), który dodatkowo należy uzupełnić o maksymalną ilość znaków.
Poza wymienionymi powyżej obiektami DDIC możemy jeszcze tworzyć inne takie jak np: View, Table type, Type Group, Search help i Lock Object, które nie są omówione w tym artykule. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej to zapisz się proszę na listę mejlingową mojego kursu online o programowaniu w ABAPie, który staruje już niedługo !
* pola wymagane

Żeby lepiej zrozumieć działanie obiektów bazodanowych w SAP NetVeawer, polecam stworzyć je sobie samodzielnie:

1.Domena – ZEMP_DATA

2. Data element ZEMP_NAME – obiekt 1

3. Data element ZEMP_LNAME – obiekt 2, oba data elementy są oparte o tę samą domenę

4. Struktura ZSTR_EMPLOYEES

5. W ostatnim kroku, przed aktywacją struktury należy wejść w Extras-> Enhancement Category i wybrać jedną z dostępnych opcji poza „Not classified”

Tabela

6. w ostatnim kroku, przed aktywacją tabeli należy wejść w Extras-> Enhancement Category i wybrać jedną z dostępnych opcji poza „Not classified”

7. Po wykonaniu wszystkich kroków mamy stworzoną pierwszą tabelę globalną. Można teraz wykorzystać ją z dowolnego programu w ABAPie. Warto nadmienić że obiekty DDICowe od ABAPa w wersji 7.5* można też tworzyć i modyfikować bezpośrednio przez eclipse.Aby to zrobić po zainstalowaniu niezbędnych dodatków ze strony https://tools.hana.ondemand.com należy klikając prawym na nasz dodany projekt ABAPowy wybrać New->Other

8. Następie rozwijamy kolejno ABAP i Dictionary i wybieramy obiekt który chcemy utworzyć.Utworzone przez nas obiekty będą wyglądały następująco:

tabela

struktura

data elementy

domena

To wszystko jeśli chodzi o obiekty DDIcowe. W następnym artykule o logowaniu danych wykorzystamy stworzoną tutaj tablę i strukturę.

Sprawdź też

SAP NPL 7.52 SP04 don’t start

This time I will show you how to fix the issue with your SAP ABAP …